Слава Україні
+48 733 755 504
info@biz-partner.com.pl
ul. Solipska 3/5, 02-482
Warsaw, Poland
RU
Нужна консультация?
Введите свой контактный телефон, бухгалтер перезвонит Вам в течение 15 минут
Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь на обработку данных
Załatwianie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców
Dla zatrudnienia cudzoziemca pracodawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy najpierw uzyskać pozwolenia do pracy, a po tym starać się o zatrudnienie.
W związku z tym że każdy cudzoziemiec ma swoją indywidualną skomplikowaną sytuację pobytową w Polsce, ustawa jest dość trudna do zrozumienia, Urzędy nie dają wyczerpujących konsultacji - pracodawca popełnia dużo błędów, co skutkuję karami pieniężnymi przy kontrolach, a dla cudzoziemca i deportacją. Jeszcze jedną przykrą sytuacją dla pracodawcy jest rezygnacja cudzoziemca z pracy w związku z długim okresem oczekiwania na zezwolenie.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży legalizacji pobytu cudzoziemców pozwoli Państwu szybko i bez skutków materialnych zatrudniać obcokrajowców. Nasz praca polega na złożeniu wszystkich wniosków w imieniu pracodawcy po podpisaniu pełnomocnictwa, co pozwala Państwo zajmować się wyłącznie prowadzeniem firmy, a nie staniem w kolejkach urzędów i tłumaczeniem przepisów. Kontaktujemy się również z cudzoziemcowi dla wyjaśnienia ich dokładnej sytuacji, rozmawiamy w wielu językach.

Dla zatrudnienia cudzoziemca w zależności od jego sytuacji pobytowej istnieje możliwość uzyskania 2 typów pozwoleń do pracy:

1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Zaświadczenie jest wydawane wyłącznie dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdowy i uprawnia do wykonywania pracy u wskazanego pracodawcy 180 dnia w ciągu 360 dni. Po upływie 180 przepracowanych dni i chęci kontynuacji pracy z cudzoziemcem można starać się o uzyskanie zezwolenia do pracy.
Wniosek o wydanie oświadczenia składamy do Powiatowego Urzędu Pracy wg siedziby firmy (w przypadku spółek) lub wg stałego zameldowania (w przypadku działalności gospodarczej).
Termin oczekiwania oświadczenia 10-12 dni.
Na takim pozwoleniu cudzoziemiec może uzyskac wize i po przyjazdu do Polski podpisać umowę z pracodawcą lub od razu przystąpić do pracy, będąc na wizie, karcie pobytu lub ruchu bezwizowym.

Co robimy:

  • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo i dane o warunkach zatrudnienia,

  • składamy dokumenty do odpowiedniego Urzędu,

  • rozstrzygamy wszystkie powstające w procesie pytania, odbieramy oświadczenia (w razie potrzeby wyślemy dokumenty do kraju zamieszkania cudzoziemca),

  • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.

2. Zezwolenie do pracy typ A, B, C, D.
Zezwolenie jest wydawane dla obywateli wszystkich krajów spoza UE na okres od 3 miesięcy do 3 lat.

Wniosek o wydanie zezwolenia do pracy składamy do Urzędu Wojewódzkiego wg siedziby firmy (w przypadku spółek) lub wg stałego zameldowania (w przypadku działalności gospodarczej).
Termin oczekiwania zezwolenia do pracy 1,5 - 3 miesięcy (zależy od stanowiska, warunków zatrudniania, województwa i konieczności uzyskania informacji od starosty).

Na takim pozwoleniu cudzoziemiec może uzyska wizę i po przyjeździe do Polski podpisać umowę z pracodawcą lub od razu przystąpić do pracy, będąc na wizie, karcie pobytu lub ruchu bezwizowym.

Co robimy:

  • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo, dane o warunkach zatrudnienia, dokumenty cudzoziemca,

  • sporządzamy brakujący komplet dokumentów (informacja starosty, potwierdzenie kwalifikacji z tłumaczeniem, opłaty skarbowe),

  • zapisujemy na kolejkę na złożenie dokumentów lub składamy wniosek przez kancelarię urzędu (zależy od województwa),

  • rozstrzygamy wszystkie powstające w procesie pytania,

  • odbieramy zezwolenie (w razie potrzeby wyślemy dokumenty do kraju zamieszkania cudzoziemca),

  • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.